Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

pickford
8960 87c0 390
Reposted frompesy pesy viadlaczegonie dlaczegonie
pickford
5653 6db5 390
Reposted fromrol rol vianivea nivea
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
pickford
pickford
4639 9d84 390
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 vianivea nivea
pickford
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal vianivea nivea
6982 f2e0 390
Reposted fromamatore amatore viamole-w-filizance mole-w-filizance
pickford
9149 6ab2 390
Reposted fromwronia wronia vianergo nergo
5053 ef6e 390
Reposted frommadamebadass madamebadass vianergo nergo
pickford
Za dużo myślę,  Za bardzo chcę,  Za mocno czuję,  Za gęsto śnię..
— M.P
Reposted fromdashuri dashuri vianergo nergo

July 09 2015

pickford
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viatwarze twarze
pickford
6077 1602 390
Reposted fromitstoolate itstoolate viadlaczegonie dlaczegonie
pickford
teraz... teraz to tylko Ty. bo i po co ktoś więcej, ktoś bardziej, ktokolwiek. teraz tylko Ty i Ty, bo cała taka zatęskniona i zaczekana jestem Tobą.
Reposted fromszauklau szauklau viadlaczegonie dlaczegonie
pickford
9368 42ea 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadlaczegonie dlaczegonie
pickford
5953 e3db 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadlaczegonie dlaczegonie
pickford
9914 4135 390
Reposted fromgoetze goetze viaarrependimento arrependimento
pickford
1794 5e6b 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaIriss Iriss
pickford
pickford
9940 715b 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viatwarze twarze
pickford
4686 86b1 390
.Sudety. !
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...